Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Lê Thị Quyến (phó khoa Phụ - Nội tiết)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ-Nội tiết

Chuyên khoa : Hiếm muộn, Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 150.000 đ