Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Lê Thị Phương (p. trưởng khoa Y Học Cổ Truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0