Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Lê Thị Liễu (Phó trưởng khoa Cơ-Xương-Khớp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ