Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Thị Lệ Thu (BS khoa Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 200.000 đ