Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Phan Lê Thắng (Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0