Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Thanh Dũng (phó khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0