Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Lê Quang Vinh (Trưởng khoa Giải phẫu bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Giải Phẫu Bệnh

Chuyên khoa : Ung bướu, Phụ Khoa, Ung thư phụ khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0