Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Lê Hồng Quang (Trưởng Khoa Ngoại Vú)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Vú

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ