Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Nguyên Vũ (BS Phẫu thuật)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0