Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Minh Sơn (Trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0