Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2. Lê Minh Hòa (Trưởng khoa Nội II)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0