Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thị Hương Thủy (P.trưởng khoa Nội II)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0