Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Lê Hữu Thanh (khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Khoa Ngoại tổng hợp, Nam khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0