Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Lê Hồng Vân (Trưởng phòng hành chính quản trị)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị theo yêu cầu

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ