Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Hoàng Tú (PGĐ BVĐK Hà Đông)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Khoa Lão học, Lão khoa, Tim mạch

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị oanh

  5

 • Nguyễn Thành Trung

  5

 • Trần Thị Hải

  5

 • Nguyễn Thị oanh

  5

 • Nguyễn Hoàng Nhân

  5

 • Bùi Thành Công

  5

 • Nguyễn Lê Chức

  5

 • Dangngoc Tuan

  5

 • Nguyễn Ngọc Lâm

  5

 • Hoàng Minh Trang

  5