Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Hoàng Tú (PGĐ BVĐK Hà Đông)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Chuyên khoa : Khoa Nội Tiết, Khoa Lão học, Lão khoa, Tim mạch

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Kiều Đăng Hải

    5