Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Hoàng Tú (PGĐ BVĐK Hà Đông)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Khoa Lão học, Lão khoa, Tim mạch

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trịnh Bá Khánh Khánh

  5

 • Nguyễn Văn Chiến

  5

 • Đỗ Thành

  5

 • Thân Văn Tặng

  5

 • Cao Van Long

  5

 • Le Quang Anh

  5

 • Võ Hồng Trận

  5

 • Trần Ngọc Lam

  5

 • Nguyễn Thị oanh

  5

 • Nguyễn Thành Trung

  5