Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Hoàng Tú (PGĐ BVĐK Hà Đông)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Chuyên khoa : Khoa Nội Tiết, Khoa Lão học, Lão khoa, Tim mạch, COVID-19

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Vantap

  5

 • Nguyễn Xuân Anh

  5

 • Phankhac Trang

  5

 • Pham MauHuong

  5

 • Vũ Văn Dương

  5

 • Mai Kim Nhật

  5

 • Phạm Đình Cơ

  5

 • Lưu Sỹ Định

  5

 • Vũ Thị Hồng Lý

  5

 • Nguyễn Ngọc khoa

  5