Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lê Huy Hiếu (phó khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Đình Tuấn

    5