Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Lê Hồng Anh (Trưởng khoa Tai và tai thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai-Tai thần kinh

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0