Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Đỗ Nguyên (nguyên phó khoa Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0