Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Lê Chính Đại (Nguyên PGĐ TT Y học hạt nhân và Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Hạt Nhân

Chuyên khoa : Khoa Y học hạt nhân, Ung bướu, Tai - Mũi - Họng, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1955

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0