Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Lê Anh Vũ (Phó Khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0