Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Lê Anh Vũ (Phó Khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ