Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths. Bs Trần Thị Phương Lan

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Thị Thu Thủy

  5

 • Trần Thị Lan

  5

 • Đặng Thủy

  5

 • Đỗ Tiến Sỹ

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  5

 • Võ Thi Hồng

  5

 • Phạm Thị Sơn

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • Đào Duy Hoàng

  5

 • Lê Đăng Hoá

  5