Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Nguyễn Thị Kim Oanh ( phó khoa khám bệnh )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Mạnh

  5

 • Trần Mạnh Chiến

  5

 • Thỏa Nguyễn Văn

  5

 • Nguyễn Thế Lâm

  5

 • Phạm Thị Nhung

  5