Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Phạm Thị Kim Hoa (Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị theo yêu cầu

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ