Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Đặng Văn Khiêm (Trưởng khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0