Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Khắc Tráng (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ