Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

BSCK2. Huỳnh Việt lam ( PK chẩn đoán hình ảnh )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Sản nhi - Sóc Trăng

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ