Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Huỳnh Ngọc Long (BS khoa Nội tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch

Đơn vị : BV Tim TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0