Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2.Huỳnh Chí Bình ( PK Nhiễm Nhi )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Sản nhi - Sóc Trăng

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ