Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Huyền (P.trưởng khoa Khám bệnh tự nguyện Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0