Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Hữu Hoài Anh (Phó khoa Ngoại Tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Ung bướu, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0