Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Võ Đình Hùng

  5

 • Vũ Xuân An

  5

 • Nguyen Ngoc Tu Anh

  5

 • Bui Quang Ngoc

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Đỗ Văn Trung

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Trần Hồ Mộc Tiên

  5

 • Lê Quang Huy

  5

 • Le Long ho

  5