Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Hưng (p. Trưởng khoa - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia)

4.4

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Tuấn Anh

  2

 • Trần Bá Tuyên

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • Phạm Thị Ngọc Mỹ

  5

 • Đặng Gia Hân

  5

 • Đỗ Anh Đào

  5

 • Đỗ Phúc Hùng Lâm

  5

 • Nguyễn Thị Bắc Bắc

  5

 • Phạm Xuân Khánh

  5

 • Nguyễn Văn Thắng

  1