Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia)

4.6

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Hồ Mộc Tiên

  5

 • Lê Quang Huy

  5

 • Le Long ho

  5

 • Lê Công Tân

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Nguyễn Thị Hương

  5

 • Tô Thị Thu Hằng

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Nguyễn Tuấn Anh

  2

 • Trần Bá Tuyên

  5