Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Hưng (Trưởng khoa tư vấn dinh dưỡng - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Tưởng Hoài

  5

 • Tống Văn Nguyên

  5

 • Cung Thị Thanh Mai

  5

 • ĐỖ Thị Quỳnh Anh

  5

 • Đặng Thu Hương

  5

 • Võ Văn Công

  5

 • Nguyễn Mạnh Hiếu

  2

 • Võ Đình Hùng

  5

 • Vũ Xuân An

  5

 • Nguyen Ngoc Tu Anh

  5