Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Bùi Lưu Hưng ( TK lâm sàng )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Tâm Thần Mai Hương Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • hoàng đàn

  5

 • Bùi Quốc Toản

  5

 • Nguyễn Phương Đức

  5

 • Hà Văn Thành

  5

 • Nguyễn Phương Đức

  5

 • Nguyễn Văn Thêm

  5

 • Nguyễn Phương Đức

  5

 • Nguyễn Phương Đức

  5

 • Trần Minh Hoa

  5

 • Nguyễn Phương Đức

  5