Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Huệ

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sản khoa, Phụ Khoa, Sơ sinh

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Minh Trang

  5

 • Đinh Bình Nguyên

  5

 • Đặng Thành Đức

  5

 • Đào Nhật Quỳnh

  5

 • Đào Nhật Quỳnh

  5

 • Lưu Xuân mạnh

  2

 • Đoàn Anh Tuấn

  5

 • Nhâm Nga

  5

 • Diệp Thị Thùy Dung

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5