Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Huệ

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sản khoa, Phụ Khoa, Sơ sinh

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Phương Mai

  5

 • Sử Thị Ái Linh

  5

 • Dang Van Tan

  3

 • Nguyễn Đan Chi

  5

 • Vương Khánh Linh

  5

 • Nguyễn Thị Thu

  5

 • Tạ Thị Hồng

  5

 • Vũ Thị Thu Vấn Thu Vấn

  3

 • Nguyễn Ngọc Châu

  5

 • Nguyen Huong

  5