Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Huệ

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sản khoa, Phụ Khoa, Sơ sinh

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lâm Mỹ Kiều

  5

 • Lưu Thị Huyền

  5

 • Nguyễn Thị Lữ

  5

 • Trương Cam Viêng

  5

 • Võ Thị Tuyết Giang

  5

 • Trần Thị Điệp

  5

 • Nguyễn Thị uyên

  5