Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK1 Nguyễn Thị Huệ (Sản phụ khoa)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sản khoa, Phụ Khoa, Sơ sinh

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyen Thi Quynh Nhu

  5

 • nguyễn Thị thu yến

  5

 • Hoàng Phương Mai

  5

 • Sử Thị Ái Linh

  5

 • Dang Van Tan

  3

 • Nguyễn Đan Chi

  5

 • Vương Khánh Linh

  5

 • Nguyễn Thị Thu

  5

 • Tạ Thị Hồng

  5

 • Vũ Thị Thu Vấn Thu Vấn

  3