Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Huệ

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Sản khoa, Phụ Khoa, Sơ sinh

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đoàn Anh Tuấn

  5

 • Nhâm Nga

  5

 • Diệp Thị Thùy Dung

  5

 • Nguyễn Thành Đông

  5

 • Diệp Thị Thùy Dung

  5

 • Nguyễn Thị Minh Xuân

  5

 • Le Xuanloc

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • Hà Thi Diễm my

  5

 • Trần Thị Dinh

  5