Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hồ Thu Yến (phó phòng Tâm thần phân liệt)

4

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng Tâm thần phân liệt

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị Thuỷ

    4