Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Lương Thị Lương

  5

 • Tran Thi nhu tam

  5

 • Ma Quốc Thịnh

  5

 • Vũ Thị Chinh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Tô Kim Ngân

  5

 • Nguyễn Hoàng Tuấn

  5

 • Kieu Hong Thien

  5

 • Đinh Dương

  5