Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Hà Vy

  5

 • Trần Văn Chương

  5

 • Phạm Việt Trung

  5

 • Hoàng Kim Tuấn

  5

 • Bùi Lê Tuấn

  1

 • Vu Thioanh

  5

 • Nguyễn Thị Dịu

  5

 • Đặng Thị Hanh

  5

 • Ton Quang Trung

  5

 • Trần Quốc Tuấn

  5