Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ

 • Le Thỏa

  5

 • Le Thỏa

  5

 • bùi xuân long

  5

 • Kim Đức Hiếu

  5

 • Nguyễn Đan Chi

  5

 • Đoàn Gia Hưng

  5

 • Le Thỏa

  5

 • mai Xuân Phương

  5

 • Nguyễn Hải Đường

  5

 • Le Thỏa

  5