Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phạm Văn Tú

  5

 • Hoàng Thị Tra

  5

 • Dương Minh Nhất

  5

 • Dang Quang Quyet Quang Quyet

  5

 • Nguyen Huy hoang

  5

 • Nguyễn Văn Thành

  5

 • Vu Van Tuyến

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Vũ Lê Tường Vy

  5

 • Phạm Thành Phúc

  5