Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Truong Ngoc Phu

  5

 • Nguyễn Việt Anh

  5

 • Phan Yến

  5

 • Nguyễn Đình Khánh

  5

 • Nguyễn Thu Liễu

  5

 • Phạm Hằng

  5

 • Lê Quang Trung

  5

 • Vương Khánh Linh

  5

 • Trinh Thi Hong Nhung

  5

 • Hoàng Anh

  5