Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng Lạc (PGĐ BV - Trưởng khoa nhi)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Dinh Dưỡng Nhi

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đặng Xuân Tùng

  5

 • Bùi Nguyễn An Nhiên

  4

 • Trình Lưu Li

  5

 • Đức Anh

  5

 • Đào Văn Trung

  5

 • Đinh Thị thu bình

  5

 • Nguyễn Lâm Kỳ

  5

 • Nguyễn Bảo long

  5

 • Trần Quang

  5

 • Nguyễn Đan Chi

  5