Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.DS. Vũ Duy Hồng (Trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu, Dược lâm Sàng

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ