Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BS. Hoàng Văn Hồng (quyền Trưởng khoa Thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ

Chuyên khoa : Thẩm mỹ

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0