Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Hoàng Vũ Giang (Khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0