Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Hoàng Việt Anh (Trưởng phòng Q3B-Viện tim mạch-BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ