Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Hoàng Trọng Tuệ (phó trưởng khoa Hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Hồi sức tích cực

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0