Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hoàng Thị Mai Khuyên (BS khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Nhi khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0