Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK1. Hoàng Thị Bích Liên (nguyên PGĐ BV Tuệ Tĩnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Mắt, Y học cổ truyền, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1963

Phí khám : 150.000 đ