Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Hoàng Minh Thúy (Trưởng khoa khám giám định Y khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0