Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Hoàng Kim Ước (Trưởng khoa Nội tiết Sinh sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết sinh sản

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Nam khoa, Đái tháo đường, Nội tiết sinh sản

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Hoàng vũ

  5

 • Trần Xuân Dương

  5

 • Trần Thị Phương Anh

  5

 • Vũ Việt Linh

  5

 • Nguyễn Tuấn Long

  5

 • Trần Trọng Phương

  5

 • Vu Quang

  5