Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSNT. Hoàng Thị Hồng (P.trưởng khoa Bệnh máu trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh máu trẻ em

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : 9 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0