Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

TS.BSNT. Hoàng Thị Hồng (P.trưởng khoa Bệnh máu trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Bệnh máu trẻ em

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1984

Phí khám : 250.000 đ