Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Anh (Phó khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0