Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lý Công Hinh (Trưởng khoa cấp cứu - chống độc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu , Nội tổng hợp

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0