Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. NGuyễn Thị Hạnh (trưởng khoa nhi )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ