Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. NGuyễn Thị Hạnh (P.trưởng khoa Hồi sức cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 24 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0