Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Hằng (Trưởng khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Bá Dũng

  5

 • Đinh Quang Khánh

  5

 • Dinh Duc Anh

  5

 • mai quỳnh anh

  5

 • Nông Thị Kim Oanh

  5

 • Nguyễn Hữu Cường

  5

 • Nguyễn Đình Bân

  5

 • Nguyễn Thị Hương Loan

  5

 • Nguyễn Hồ Phi

  5

 • Do Quoc Thai

  5