Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hằng (P.trưởng khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Hồ Phi

    5

  • Do Quoc Thai

    5

  • Nguyễn Tiến Nguyên Lợi

    5