Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Phạm Thị Thu Hằng ( PCNK Răng )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Văn Nhựt

  5

 • Trần Hải Đăng

  5

 • Dang Dinh Hoang

  5

 • Nguyễn Thị Huệ

  5

 • Vũ Xuân Hiếu

  5

 • Lê Thị Thúy Nga

  5

 • Tran Thanh Huyen

  5

 • Trần Hải Triều

  5

 • Trần Viết sanh

  5